Cfarë e shkakton mbinxehjen e motorrit?

Arsyet më të zakonshme që shkaktojnë mbinxehjen e motorrit:

Ekzistojnë një larmi arsyesh që cojnë në mbinxehjen e motorrit. 
Në disa raste mund të gjenden zgjidhje të thjeshta si rimbushja e antifrizit , por në raste të tjera mund të sjellin dëme të përhershme. Më poshtë ju rendisim faktorët e zakonshëm që mund të shkaktojnë mbinxehjen e motorrit të një makine:

  1. Niveli i antifrizit (pak ose aspak)

Ngasja e makinës pa nivelet e duhura të ftohësit / antifrizit mund të shkaktojë dështimin e sistemit të ftohjes. Nëse nivelet e ftohësit janë më të ulëta se rekomandimi i prodhuesit, mbushni ose plotësoni nivelet me ftohës / antifriz të ri. 

Kur shtoni ftohës të ri në një rezervuar bosh përdorni vetëm një përzierje 50/50 antifriz / ftohës dhe ujë. Nëse nuk jeni i sigurt se ku ndodhet depozita e ujit të ftohësit, ose mënyra e duhur për rimbushjen e tij, referojuni manualit të përdorimit nga prodhuesi  i automjetit tuaj.

  1. Rrjedhjet në sistemin e ftohjes

Sasia e pamjaftueshme e ftohësit mund të shkaktohet nga një rrjedhje e mundshme. Rrjedhjet në ftohës shpesh mund të identifikohen nga njolla ose pellgje në tokë.

  1. Dëmtimi i pompës së ujit

Detyra e pompës së ujit është të qarkullojë ftohësin në të gjithë motorin. Nëse ftohësi është i ndotur ose i tejmbushur,mund të ndalojë lëvizjen e ftohësit përmes pompës, gjë që mund të çojë në një situatë mbinxehjeje.

  1. Probleme me radiatorin

Radiatorët dhe freskueset e tyre ndihmojnë në uljen e nxehtësisë në motorr duke ulur temperaturat e ftohësit. Problemet me freskueset mund të zvogëlojnë aftësinë e radiatorit për të kontrolluar nxehtësinë, gjë që do të shkaktojë rritje të panatyrshme të temperaturës.

  1. Niveli i vajit të motorrit (pak ose aspak)

Lubrifikimi i vazhdueshëm i pjesëve të këmbimit është i rëndësishëm. Përvec kësaj nivelet e ulëta të vajit mund të rrisin temperaturat e motorit.

  1. Mos funksionimi i termostatit

Ashtu si termostati në një shtëpi, termostati në një automjet është i nevojshëm për të rregulluar temperaturat e motorit. Mos funksionimi i duhur i termostatit mund të shkaktojë dëm në motor duke mos lejuar që ftohësi të rrjedhë sic duhet.

  1. Cështje të cilësisë së rripave dhe tubave të motorrit

Nëse gypat e ftohësit rrjedhin, bllokohen ose çahen, ose nëse rripat janë të vjetruar ose të dobësuar, qëllimi i tyre për të ruajtur rrjedhën e ajrit dhe ftohësit në motor dhe

sistemet përkatëse do të jetë i kufizuar dhe mund të çojë në dëmtime të papritura të motorit. 

  1. Cilësia e ftohësit

Ftohësi mund të mos kryejë funksionet normale nëse sistemi i ndërrimit të nxehtësisë është i bllokuar ose i tejmbushur, duke shkaktuar rrjedhimisht nxehjen e motorrit..

mbinxehja e motorrit
0