Sistemi i frenimit, problemet kryesore.


Sistemi i frenimit është një pjesë e rëndësishme e automjeteve, e cila ndikon në sigurinë e tyre në rrugë. Këtu janë disa gjëra që duhet të keni parasysh në lidhje me kujdesin e sistemit të frenimit:

KONTROLLONI RREGULLISHT FRENAT 

– Kontrolloni nivelet e alkolit të frenave dhe kushtet e pastërimit të tubave të frenave dhe ferrotave. Nëse keni ndonjë shenjë të dobësimit të frenave, si zhurma që vijnë
nga frenat, ose ndjesi që pedali i frenës është i butë ose ka lëvizje të tepërt, duhet të kontrolloni sistemin frenimit.

ZËVENDËSONI FERROTAT NË KOHË

 – Ferrotat duhet të zëvendësohen rregullisht në varësi të përdorimit të automjetit. Nësë ferrotat janë shumë të konsumuara, ato mund të dëmtojnë diskun e frenit, duke shtuar koston e riparimit.

PËRDORNI FRENIMIN MOTORRIK ME KUJDES 

– Nësepërdorni frenimin motorrik për të ndaluar automjetin tuaj, duhet të keni kujdes
që të mos e përdorni këtë metodë shumë shpesh. Kjo mund të dëmtojë ferrotat dhe
diskun e frenit.

KONTROLLONI LËVIZSHMËRINË E TUBAVE TË FRENAVE

– Tubat e frenave duhet të jenë të lirë për të lëvizur në mënyrë që ferrotat
të jenë në kontakt të drejtpërdrejtë me diskun e frenit. Nëse tubat janë të
bllokuar ose të shpuar,  mund të mos jenë
në gjendje të bëjnë këtë dhe do të dëmtojnë ferrotat.

KONTROLLONI NIVELIN E ALKOLIT TË FRENAVE 

-Nivelet e alkolit  të frenave duhet të kontrollohen rregullisht dhe të rregullohen nëse janë nën nivelin e rekomanduar. Nëse kjo nuk bëhet, sistemi i frenimit mund të mos funksionojë siç duhet.

Kujdesi i sistemit të frenimit është thelbësor për sigurinë tuaj në rrugë. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me sistemin tuaj
të frenimit, duhet të konsultoheni me një teknik të kualifikuar për të bërë
kontrollet e nevojshme dhe riparimet e nevojshme.

0