Reth nesh

Hiatoria dhe qëllimi ynë

Kompania jonë  u themelua ne Mars të 2021, si një start up business.

Pjesë Këmbimi 24 është ideauar  si një platformë me anë të sëcilës do të ofrohet një shërbim i përbashkët për tregtarët e pjesëve të këmbimit dhe për blerësit e tyre.

Përveç funksionit të një dritareje elektronike,  ku takohet shitësi me blerësin ne do të ofrojmë  shërbimin e ndërmjetësimit, pa qënë e nevojshme që blersi të shkoj tek shitësi. Blerësi do të bëj porosinë online, kurse ne do të bëjmë trasferimin e porosisë nga shitësi tek blerësi kudo ai ndodhet.

Ajo që e bën të veçantë  idenë e biznesit që po ofroj është shërbimi i një platforme të përbashkët si për shitësin dhe për blerësin, si dhe rolin e ndërmjetësuesit dhe garantuesit për të dy palët, duke ia blerë produktin shitësit me një çmim marrëveshje   dhe duke ia shit blerësit me të njëjtin  çmim që do ta blente vet në dyqan.

Nga ky shërbim ndërmjetësimi i ofruar nga ana jonë, shitësit do të kenë benefit një dritare online të munguar për shitjen e produkteve të riparimit, duke ju rritë nivelin e shitjeve vjetore, ndërsa blerësit do të përfitojnë një gamë të gjerë produktesh, markash dhe çmimesh   në një vend të vetëm.Gjithashtu ata do të përfitojnë asistencën për të gjetur produktin që ju duhet në një kohë të shkurtër